Chính sách ưu đãi thành viên của LAVIMA

1. Thông tin hạng thành viên

  • Thành viên Đồng:

– Khi hóa đơn mua hàng tích lũy dưới 2 triệu

– Áp dụng các chương trình khuyến mại chung

  • Thành viên Bạc:

– Khi hóa đơn mua hàng tích lũy từ 2-4 triệu

– Được áp dụng giảm 5% cho các đơn hàng

  • Thành viên Vàng:

– Khi hóa đơn mua hàng tích lũy từ 4-6 triệu

– Được áp dụng giảm 8% cho các đơn hàng*

  • Thành viên Platium

– Khi hóa đơn mua hàng tích lũy trên 6 triệu

– Được áp dụng giảm 10% cho các đơn hàng*

(Lưu ý: *đơn hàng không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác)

2. Ưu đãi sinh nhật thành viên

Ưu đãi mua 2 tặng 1 cho đơn đầu tiên trong tháng sinh nhật (sản phẩm tặng có giá trị thấp hơn hoặc bằng sản phẩm thấp nhất)

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi đặc biệt này!