Chính sách bảo mật

Nhằm đảm bảo cho quyền lợi của khách hàng, công ty TNHH Dược phẩm Lavifa (thương hiệu Lavima) giới thiệu về chính sách bảo mật thông tin khách hàng như sau:

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Lavima
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Lavima

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Việc thu thập thông tin khách hàng trên website Lavima.com.vn bao gồm số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng, tên khách hàng là những thông tin bắt buộc để nhân viên chúng tôi có thể liên hệ và xác nhận với mục đích đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các khách hàng có quyền và trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dung, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kí và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

  • Liên hệ xác nhận thông tin đơn hàng hoặc tư vấn về sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
  • Cung cấp cho khách hàng về các thông tin về sản phẩm nếu có yêu cầu từ khách hàng.
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mãi về sản phẩm mà chúng tôi cung cấp
  • Liên lạc với khách hàng để giải quyết trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin các nhân ngoài mục đích và liên hệ liên quan đến giao dịch
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
  • Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ ban quản trị. Còn lại các thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của công ty chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Nhân viên của công ty
  • Đơn vị vận chuyển sẽ có thông tin khách hàng lúc ship và liên hệ với với khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp với chúng tôi.

5. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin khách hàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAVIFA

6. Phương thức và công cụ tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Tìm hiểu: