Lavima có diệt khuẩn, diệt nấm, chống nấm tại chỗ. Đồng thời, nó giúp rửa sạch khí hư, dịch ứ đọng cùng xác chết của vi khuẩn, vi nấm gây bệnh. Điều này giúp tình trạng Viêm không bị nặng hơn. Với pH trùng với pH âm đạo, bổ sung Acid Lactic, Lavima giúp phòng ngừa tái phát hiệu quả.
Nha may 1

Lavima có diệt khuẩn, diệt nấm, chống nấm tại chỗ. Đồng thời, nó giúp rửa sạch khí hư, dịch ứ đọng cùng xác chết của vi khuẩn, vi nấm gây bệnh. Điều này giúp tình trạng Viêm không bị nặng hơn. Với pH trùng với pH âm đạo, bổ sung Acid Lactic, Lavima giúp phòng ngừa tái phát hiệu quả.

Lavima có diệt khuẩn, diệt nấm, chống nấm tại chỗ. Đồng thời, nó giúp rửa sạch khí hư, dịch ứ đọng cùng xác chết của vi khuẩn, vi nấm gây bệnh. Điều này giúp tình trạng Viêm không bị nặng hơn. Với pH trùng với pH âm đạo, bổ sung Acid Lactic, Lavima giúp phòng ngừa tái phát hiệu quả.

Đánh giá bài viết
Hotline
Chat Facebook
Chat Zalok