Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1: Thêm các sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng

Bước 2: Kiểm tra lại giỏ hàng

Bước 3: Điền thông tin người mua gồm: Tên, Số điện thoại và địa chỉ giao hàng

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán

Bước 5: Xác nhận đơn hàng